FIREMNÍ EVENTY

se zaměřením na sportovní akce, kulturu, rekondiční a regenerační pobyty. Ke všem akcím zajistíme pozvánky a informační materiály, sportovní organizace akce, catering, ubytování, doprovodný program, reklamní a upomínkové předměty, ceny pro vítěze, zpracování foto i videodokumentace, tisk upomínkového bulletinu.

SPORTOVNÍ AKCE

FIREMNÍ AKCE

Na podporu prezentace vaší firmy vybereme a zajistíme vhodné prostory. Prezentaci je možné doplnit kulturní nebo sportovní akcí dle zaměření vašich obchodních partnerů. Zorganizujeme firemní i vánoční večírky a společenské akce dle vašeho přání.

ŠKOLENÍ A SEMINÁŘE

Zajištění prostor pro školení a ubytování v požadované kapacitě a kvalitě
s možností doplnění kulturní nebo sportovní akcí dle zaměření vašich obchodních partnerů.

REHABILITAČNÍ PROGRAM

Rehabilitační program se zaměřením na rekondici zaměstnanců případně obchodních partnerů, zajištění ubytování dle požadavků na kvalitu a kapacitu
s možností doplnění kulturní, společenskou nebo sportovní akcí. Návštěva fitness
a seznámení s druhy relaxace a zdravého způsobu života s možností vyzkoušení procedur a občerstvením.

KULTURNÍ AKCE

Návštěva divadelního představení s posezením v divadelní vinárně. Procházka pamětihodnostmi Brna s kvalifikovaným průvodcem, návštěva nejzajímavějších
i méně známých míst s následným posezením v kavárně, restauraci nebo vinárně.